English page Slovensko
G.S. Poseidon - tengeri szemelyhajó
Tengeri személyhajóra:

FONTOS TUDNIVALÓ:

Miután, ha nem szükséges, nem tartózkodunk feleslegesen az irodában/oktatóhelyen, ezért az irodai telefonon csak esetenként vagyunk elérhetőek, (általában naponta 10.00-14.00-közt,) bármilyen, a tanfolyamokkal  kapcsolatos további  kérdésre a poseidon@eqnet.hu e-mail címen adunk  írásos tájékoztatót.


Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a képzésre történõ jelentkezéskor a poseidon@eqnet.hu oktatóhelyen kívűl az elsõsegély bizonyítvány igényét a
www.firstaidcourses.hu -  be kell jelenteni

A KÉPZÉSEK RÉSZBEN TÁVOKATÁSSAL TÖRTÉNNEK, EZÉRT A KÉPZÉS UTÁN, AZ OKTATÁSI CD ÁTVÉTELÉVEL az otthoni továbbképzés javasolt,  amennyiben magyar ügynöksége van, a  képzés elõtt az ingyenes oktató CD-t az ügynökségüktõl is átvehetik..

FONTOS INFORMÁCIÓ:  Senkit nem fogadunk a képzésre, aki nem hozza magával a szükséges, és már a bejelentkezéskor a bizonyítványok kiállításához leadandó 6+2 darab  fényképet.
(szombaton nincs a környéken nyitva tartó fényképész)
Továbbá tájékoztatjuk, hogy az "APOLLO GROUP" céggel nincs együttműkődési kapcsolatunk, ezért a Thompson, Oceania, Regent, Island cégek hajói általában nem fogadják a magyar bizonyítványokat.  Akik már régebben is ott hajóztak, azokat a személyeket továbbra is várják, illetve  - érdekes módon - a számukra szükséges beosztású személyeknél mindenre szemet hunynak.

 

Előzetes:

Az oktatások két helyen történnek:

1./
a./Alapfokú tûzvédelem, 
Fire Prevention and Fire Fighting,  STCW'78 és módosításai szerint, (Chapter VI,Table A-VI/1-2)
b/Túléléstechnika,
Proficiency in Pers. Survival Techn.,STCW'78 és módosításai szerint, (ChapterVI,Table A-VI/1-1 )
c./Személyi biztonságtechnika,Pers.Safety and Soc.Resp.
STCW'78 és módosításai szerint, (Chapter VI,Table A-VI/1-4)
d./ Utasirányítás,  Crowd Management, Passenger Safety and Safety training for Personel
  Providing Direct Service to Passengers in Passengers Spaces 
STCW78' és módosításai szerint, (Chapter V, Reg. V/2 para 4-5,Sec.A-V/2 para 1-2)
e./ Terrorelhárítás, Proficiency in Security Awareness STCW78' és módosításai szerint, ( Sec.A-VI/6, para 1-4, table A-VI/6-1)          
   de az irányító személyeknek az emelt szintû, az  STCW78' és módosításai alapján  Designated Security Duties  (IMO Model Course 3.23)   Sec A-VI/6, para 6-8.table A-VI/6-2.   bizonyítvány is kell.  
 
 

 Oktatás helye:   1052. Bp. Károly krt. 18/a, II/1, POSEIDON Tengerészképzõ Központ
         Makk Gusztáv oktatásvezetõ, Tel: (1) 317-5250

2./

 Az AEROMED KFT Magyarországon egyedüliként és kizárólagos joggal szervezi és adja ki a bizonyítványt a  behajózáshoz szintén szükséges, és  a Nemzetközi Szervezet (IMO) által elõírt IMO 1.13, alapfokú elsõsegélynyújtó tudást biztosító tanfolyamról,  (Elementary First Aid,) erre a képzésre a hallgatók  vasárnap délután mennek.                                       
 
Oktatás helye: 
  Bp. V.ker. Anker köz 3. I. emelet
         dr. Melles Imre  oktatásvezetõ, internet: www. firstaidcourses.hu 

A képzések és a filmek angol nyelven mennek, a képzési napokba általában hétvége is beleesik, az oktatáshoz magyar, - vagy kérésre-  angol vagy szlovák nyelvű CD lemez kerül kiadásra . A nemzetközi érvényű bizonyítványok angol-magyar nyelven lesznek kiállítva, és az  eredményes tesztvizsgák után a számlával együtt kerűlnek kiadásra.

A bizonyítványokkal még nem, vagy  már rendelkezõ  hajózók részére a 6 új bizonyítványt adó tanfolyamok díja:
a POSEIDON-nál 85.000 Ft+ÁFA, (27%= 107.950 Ft), az elsõsegély képzés (másik képzõszerv) további  20.000 Ft). 

 Az oktatás az elsõ napon a POSEIDONNÁL (szombat reggel) a regisztrálással 07.45-kor már lehetséges, az angol nyelvû képzés 09.00-kor kezdõdik, és a képzés 15.00-óráig tart.A második napon a Károly krt-on, (POSEIDON) 09.00-14.45-ig van a képzés, majd utána a hallgatók egy másik oktatóhelyen folytatják az elsõsegély képzéssel, ennek vége a gyakorlat idejétõl függõen kb. 19.30 óra. Az oktatás harmadik napján  a Károly kõrúton  09.00-11.45-ig van az oktatás, és  a tesztírás, majd utána történik a bizonyítvány és az ÁFA-s számla osztás, de formailag 16.00 óráig gyakorlati képzés lehetséges .

A behajózáshoz szükséges,teljes oktatási blokk bizonyítványainak kiállításához már az elsõ oktatási napon,  összesen 7 db kisméretû fénykép ( kb.30x40 mm) kell. A háromnapos képzésen a No.1 és No.2 pontban felsorolt összes téma egymástól el nem választhatóan oktatásra kerül.
Külön, a kedvezményes, komplett blokban történõ képzéstõl eltekintve, csak egy-egy anyag oktatását   úgy tudjuk vállalni,  hogy a képzés szegmensenként 25-25.000 Ft(+27% ÁFA=31.750 Ft) és a témától függõen, esetleg az általános képzésen kívül, másik idõpontban és általában egy-egy nap az oktatás.


A tengerhajózásnál az emberi élet biztonságának érdekében történõ állandó szigorítások miatt egyes cégek további képzettséget és bizonyítványokat is kérhetnek, ezeket a képzéseket szintén biztosítani tudjuk.

 Ilyenek például:
Kiemelten  javasolt, sok hajóztató cégnél már  megkövetelt bizonyítvány a kriziskezelés:
- Kriziskezelés,emberi magatartás,utasbiztonság a személyhajókon ( Crisis Management and Human Behaviour ...) STCW'78 as amended, Regulations V/2,para 6 and STCW Code Sec. A-V/2, para 3     Ezt a bizonyítványt is kérik az AIDA, COSTA, CARNEVAL LINE,MSC,  és több más társaságnál!!!!   Ára: 25.000 Ft+ 27% ÁFA= 31.750 Ft+1 fotó

Gyakorlott hajózóknak késõbb lesz szükséges:

- Túlélési Jármûkezelési Ismeretek ( Proficiency in Survival Craft&Rescue Boats ) STCW'78 as amended,  Part A. Chapter VI,Table A-VI/2-1 and Sec. A-VI/2.1-2.5,  Ára: 45.000 Ft+ 27% ÁFA=  57.150 +1 fotó
 

Oktatási idõpontok: 
                                    
           
                                                          szombat-vasárnap hétfõ                   
                      
 
 
    06-07-08 Május  2017                            - " -
                            10-11-12 Juni.    2017                            - " -
                   
                            08-09-10 Július   2017                            - " -
                            05-06-07 Aug.     2017                            - " -
                            02-03-04 Szept.  2017                            - " -
                            07-08-09  Okt.     2017                            - " -
                            04-05-06  Nov.    2017                            - " -
                            09-10-11  Dec.    2017                            - " - 
                                                       
   
A komplett (5+1 bizonyítványt adó) képzés elvileg öt-hat napos. De az oktatás napján  kiadásra kerülõ  CD  oktatási anyag segítségével részben távoktatást tartunk,  ezért  igy a képzés rövidebb, de,  a képzés végén irásbeli tesztvizsga van.2012-tõl kezdõdõen STCW'95 elõírás, de 2014-tõl már nem lehet beszállni Terrorelhárító  szakbizonyítvány nélkül. A képzés kétféle szintû bizonyítványt ad, a "Proficiency in Security Awareness" mindenkinek kell, és ennek az emelt szintû formája, a "Designated Security Duties" bizonyitvány az irányítást végzõ, illetve más személyeket irányító  személyek részére kötelezõ.  

Kérjük,hogy a bizonyítványok elõre történő kiállításához az útlevél szerinti alábbi adatait minél előbb    küldje meg:

   Család név:
   Keresztnév:
   Születési hely:
   Születési idõ:

   Hajózási gyakorlata van/nincs:
 
A kért tanfolyam dátuma:
 


Amennyiben van már hajózási gyakorlatuk, ezt kérjük, jelentkezéskor  írják meg, mert akkor "Felújító" kiegészítésû bizonyítványokat adunk ki, ez a bizonyítványi fejléc forma és a bizonyitványban egébb módosítás 2017-tõl  a 2010-es Manilla-i STCW értekezlet határozatai alapján a hamisítások kiszűrése érdekében gyakorlatilag hajózási követelmény. !!
 
MÁS:

1./  A bizonyitványokat a hajóraszálláskor be kell mutatni, és sokszor elveszik a behajózás idejére!!!!  Nagyon fontos, hogy utazáskor a kézipoggyászba tegyék, illetve kihajózáskor mindig kérjék vissza, mert az elveszett, elhagyott bizonyítványokat csak a képzési dátum, bizonyitványszám ismerete esetén,  a tulajdonos személyes megjelenésekor (fényképek, aláírás, pénz) tudjuk pótolni. Az elveszett bizonyítványok pótlási díja: nálunk 3000 Ft/darab, az Elementary First Aid bizonyítvány pótlása :15.000 Ft

2./ Amennyiben a jelõltnek
magyar tengerészkönyv-
re van szüksége, úgy az oktatás (minden negyedév elsõ hónapjában történik, és csak egy alkalommal!!), és a  Hajózási Hatóság  igénye:
     a./  orvosi tengerész alkalmassági vizsgálat a Merényi kórházban (RAVA) bejelentkezés, idõpontkérés: interneten: www.hajoorvos.hu (dr. Melles Imre),megjelenés éhgyomorral, reggel 7.30-kor kezdõdik, kb. 11.00-ig tart, kb. 20. 000 Ft  költséggel jár.
  b./  Elsõsegélynyújtó képzésrõl angol-magyar fényképes bizonyítvány  szintén a Merényibõl, dr. Melles : 06-30 2467646  (20.000 Ft),  2 fénykép kell  (IMO.M.C. 1.13) ezt a Poseidon-os képzéssel egyídõben meg lehet szerezni.
    c./  Adatok leadása majd a hatósági vizsgára felkészítés plusz oktatás, és a nemzetközileg kötelezõ tanfolyam  a POSEIDONNÁL 85.000 Ft+ 10.000Ft + ÁFA, amikor  komoly  oktatási anyag (CD) is kiadásra kerül).
    d./ Hajózási Felügyeleten  /Bp.Teréz krt.62/  tûzvédelembõl, túléléstechnikából, személyi biztonságtechnikából, és terrorelhárításból  szóbeli vizsga van, a vizsgadíj  és a Tengerész Szolgálati könyv kiadása kb.85.000 Ft és  6 db fénykép kell.  Az elkészült  Teng.könyvet és bizonyítványokat a Hatósági vizsga után kb. 1-3 hét múlva adják ki.
     
             
Szálláslehetõség:

A POSEIDON Oktatóközpont közelében:

Hostel : BUDAPEST CENTER  (200 méterre az oktatóhelytõl)
Hungary, Budapest, Semmelweis str. 2, I.emelet
e-mail: info@hostelbudapestcenter.com
www.Hostel Budapest Center
Tel: + 36 1 7813364
Hostel ár: 3500-4200  Ft/ éjszaka

Hostel: GINKGO Hostel   (300 méterre az oktatóhelytõl)   
1053. Hungary,Budapest, Szép utca 5  
e-mail: info@ginkgo.hu  
Tel: + (36)  1 2666107
Skype: ginkgobudapest
Ár a többágyas szobában, ágyszámtól függõen:  2500- 5500 Ft fõ/éjjel  

Hostel:  CAPTAIN BUDAPEST Hostel
1061.Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 3 ( 200 méterre az oktatóhelytõl)
Tel: Mobil: + 36 30 588 4109
Hostel szobák: 2-4-12 személyesek,  ár: 12-16 EUR/személy/éjjel

http://captain-budapest.com/  

Hotel: ( szemben az oktatóhellyel) Budapest Karoly Central
Hungary, Budapest, Károly krt. 3/a 1st. floor
e-mail: bookkaroly@budapestcitycentral.com ,  szallas@szallas.hu

www.karolycity central budapest

Hostel: RED FOX HOSTEL ( 100 méterre az oktatóhelytõl)
1
075. HUNGARY, Budapest.
cím: Rumbach Sebestyén utca 6
info@redfoxhostel.com
Tel: + (36) 1 7998325
Hostel ár: 15-20 EUR/ személy/éjjel  

Hostel/Hotel: BUDAPEST PANORAMA CENTRAL (30 méterre az oktatóhelytõl)             1052.HUNGARY, Budapest, Károly krt.10, 3.emelet  
e-mail: book@budapestpanorama.net                                                   www.budapestpanorama.net  
Tel: + (36) 1 3280870 
Hostel/Hotel ár: ágyszámtól függõen: 10-22 EUR/éjjel/fõ

Oktatóhely címe:

                           Budapest
                           Károly körút 18 II/1
                           1052 - HUNGARY
                           Kaputelefon: No. 11
                           Telefon: (+36-1) 317-5250, 
                           Fax: (+36-1) 266-7522                                                                                                                E-mail: poseidon@eqnet.hu

                                                                                         

Kiemelt partnereink:

7 tenger könyvesbolt
Kiemelt partnereink:

Dr. Melles Imre, a hajóorvos.hu honlap tulajdonosa.
Kiemelt partnereink:

NAVIGÁTOR Discoverer Yachting - együttműködő partnerünk.
Kiemelt partnereink:

PSA-Academy magyar honlap

PSA-Academy english version
Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra
Ha honlapod van, akkor illeszd be te is ezt a linket, hogy harcolj a SPAM ellen!
online látogató van a honlapon.
Online Casinos
Ez az Ön reklámjának a helye!