English page Slovensko
G.S. Poseidon - tengeri szemelyhajó
Tengeri személyhajóra:

FONTOS TUDNIVALÓ:

Miután, ha nem szükséges, nem tartózkodunk feleslegesen az irodában/oktatóhelyen, ezért az irodai telefonon csak esetenként vagyunk elérhetõek, (általában naponta 10.00-14.00-közt,) ezért bármilyen, a tanfolyamokkal  kapcsolatos további  kérdésre a poseidon@eqnet.hu e-mail címen adunk  írásos tájékoztatót.   

A KÉPZÉSEK RÉSZBEN TÁVOKATÁSSAL TÖRTÉNNEK, EZÉRT A KÉPZÉS UTÁN, AZ OKTATÁSI CD ÁTVÉTELÉVEL az otthoni továbbképzés javasolt,  amennyiben magyar ügynöksége van, a  képzés elõtt az ingyenes oktató CD-t az ügynökségüktõl is átvehetik..

FONTOS INFORMÁCIÓ:  Senkit nem fogadunk a képzésre, aki nem hozza magával a szükséges, és már a bejelentkezéskor a bizonyítványok kiállításához leadandó 8 darab  fényképet.
(szombaton nincs a környéken nyitva tartó fényképész)
Továbbá tájékoztatjuk, hogy az "APOLLO GROUP" céggel nincs együttmûkõdési kapcsolatunk, ezért a Thompson, Oceania, Island cégek hajói általában nem fogadják a magyar bizonyítványokat.  Akik már régebben is ott hajóztak, azokat a személyeket továbbra is várják, illetve  - érdekes módon - a számukra szükséges beosztású személyeknél mindenre szemet hunynak.

 

Előzetes:

Az oktatások két helyen történnek:

1./
a./Alapfokú tûzvédelem, 
Fire Prevention and Fire Fighting,  STCW'78 és módosításai szerint, (Chapter VI,Table A-VI/1-2)
b/Túléléstechnika,
Proficiency in Pers. Survival Techn.,STCW'78 és módosításai szerint, (ChapterVI,Table A-VI/1-1 )
c./Személyi biztonságtechnika,Pers.Safety and Soc.Resp.
STCW'78 és módosításai szerint, (Chapter VI,Table A-VI/1-4)
d./ Utasirányítás,  Crowd Management, Passenger Safety and Safety training for Personel Providing Direct Service to Passengers in Passengers Spaces STCW'78 és módosításai szerint,
  (Chapter V, Reg. V/2 para 4-5,Sec.A-V/2 para 1-2)
e./ Kriziskezelés, emberi magatartás, utasbiztonság a személyhajókon,,Crisis Management and Human .Behav ..STCW'78 és módosítása szerint (Chapter V/2 para ,V/3) 
f./ Terrorelhárítás, Proficiency in Security Awareness STCW78' és módosításai szerint, ( Sec.A-VI/6, para 1-4, table A-VI/6-1)         
   
 
 
Oktatás helye:   1052. Bp. Károly krt. 18/a, II/1, POSEIDON Tengerészképzõ Központ
  Makk Gusztáv oktatásvezetõ, Tel: (1) 317-5250

2./

 Az AEROMED KFT Magyarországon egyedüliként és kizárólagos joggal szervezi és adja ki a bizonyítványt a  behajózáshoz szintén szükséges, és  a Nemzetközi Szervezet (IMO) által elõírt IMO 1.13, alapfokú elsõsegélynyújtó tudást biztosító tanfolyamról,  (Elementary First Aid,) erre a képzésre a hallgatók  vasárnap délután mennek.
Õk csinálják a behajózáshoz szükséges egészségügyi vizsgálatot is, szükség esetén erre külön kell a www.hajoorvos.hu-n  bejelentkezni.                                     
 Oktatás helye:   Bp. V.ker. Anker köz 3. I. emelet
 dr. Melles Imre  oktatásvezetõ,  melles@t-online.hu

A képzések és a filmek angol nyelven mennek, a képzési napokba általában hétvége is beleesik, az oktatáshoz magyar, - vagy kérésre-  angol vagy szlovák nyelvû CD lemez kerül kiadásra . A nemzetközi érvényû bizonyítványok angol-magyar nyelven lesznek kiállítva, és az  eredményes tesztvizsgák után a számlával együtt kerûlnek kiadásra.

A bizonyítványokkal még nem, vagy  már rendelkezõ  hajózók részére a 7 új bizonyítványt, oktató CD-t  adó tanfolyamok készpénzben fizetendõ díja:
a POSEIDON-nál  110 000 Ft, az elsõsegély képzés (másik képzõszerv) további  30.000 Ft.

 Az oktatás az elsõ napon a POSEIDONNÁL (szombat reggel) a regisztrálással 07.45-kor már lehetséges, az angol nyelvû képzés 09.00-kor kezdõdik, és a képzés 17.00-óráig tart.A második napon a Károly krt-on, (POSEIDON) 09.00-15.00-ig van a képzés, majd utána a hallgatók egy másik oktatóhelyen folytatják az elsõsegély képzéssel, ennek vége a gyakorlat idejétõl függõen kb. 19.30 óra. Az oktatás harmadik napján  a Károly kõrúton  09.00-17.30 a képzés, és  a tesztírás, majd utána történik a bizonyítvány és a számla osztás.


A behajózáshoz szükséges,teljes oktatási blokk bizonyítványainak kiállításához már az elsõ oktatási napon,  összesen 8 db kisméretû fénykép ( kb.30x40 mm) kell. A négynapos  képzésen a No.1 és No.2 pontban felsorolt összes téma egymástól  nem elválaszthatóan kerűl oktatásra.
Külön, a kedvezményes, komplett blokban történõ képzéstõl eltekintve, csak egy-egy anyag oktatását   úgy tudjuk vállalni,  hogy a képzés szegmensenként 25-25.000 Ft,+ fotó) és a témától függõen, esetleg az általános képzésen kívül, másik idõpontban és általában egy-egy nap az oktatás.


A tengerhajózásnál az emberi élet biztonságának érdekében történõ állandó szigorítások miatt egyes cégek további képzettséget és bizonyítványokat is kérhetnek, ezeket a képzéseket szintén biztosítani tudjuk.

 Ilyenek például:
Az irányító személyeknek a terrorelhárítási képzettség érdekében  az  STCW'78 és módosításai alapján az emelt szintű, Designated Security Duties  (IMO Model Course 3.23)   Sec A-VI/6, para 6-8.table A-VI/6-2.   bizonyítvány is kell.  (25.000 Ft+ 1 fénykép)

Kiemelten  javasolt, sok hajóztató cégnél már  megkövetelt bizonyítvány a kriziskezelés,
- Kriziskezelés,emberi magatartás,utasbiztonság a személyhajókon ( Crisis Management and Human Behaviour ...) STCW'78 as amended, Regulations V/2,para 6 and STCW Code Sec. A-V/2, para 3  Ezt a bizonyítványt is kérik az AIDA, COSTA, CARNEVAL LINE, MSC,  és több más társaságnál!!!!   Ára: bruttó 25.000 Ft+1 fotó, Ez  az új, komplett kedvezményes képzésben  már benne van!

Gyakorlott hajózóknak késõbb lesz szükséges:

- Túlélési Járműkezelési Ismeretek ( Proficiency in Survival Craft&Rescue Boats ) STCW'78 as amended, 
Part A. Chapter VI,Table A-VI/2-1 and Sec. A-VI/2.1-2.5,  Ára: 50.000 Ft +1 fotó
 

Oktatási időpontok:         

                                         Szombat-Vasárnap-Hétfő
 03-04-05      Március    2018            - " -
                      
 
07-08-09      Április       2018           - " -
 05-06-07      Május       2018            - " -
 09-10-11      Június       2018            - " -
         

A komplett (6+1 bizonyítványt adó) képzés elvileg öt-hat napos. De az oktatás napján  kiadásra kerülõ  CD  oktatási anyag segítségével részben távoktatást tartunk,  ezért  igy a képzés rövidebb, de,  a képzés végén irásbeli tesztvizsga van.


2012-tõl kezdõdõen STCW'78 elõírás, de 2016-tól már nem lehet beszállni Terrorelhárító  szakbizonyítvány nélkül. A képzés kétféle szintû bizonyítványt ad, Képzési igazolást vagy , a "Proficiency in Security Awareness"  hatósági bizonyítványt, az egyik mindenkinek kell,  A Costa  cég a magyaroktól megköveteli a Hajózási Hatóság által történõ vizsgáztatás után kiadásra kerülõ  (4 db.fénykép, jelentkezési lap kitõltése,) kb. 60.000 Ft befizetése és a tanult anyagból vizsga után kiadásra kerülõ "Basic és Awareness " bizonyítványt. A magyar hallgatók részére a Poseidon képzõszerv által kiadásra kerülõ képzési  igazolvány és a Merényi kórházban történõ "hajózásra alkalmas"  orvosi egészségügyi vizsgálat után, az általuk kiadásra kerülõ (dr. Melles Imre, bejelentkezés: www. hajoorvos.hu honlapon) igazolás birtokában jelentkezni kell a Magyar Hajózási Hatóság-nál (félfogadás: hétfõ délután, szerda egész nap, péntek délelõtt)   

Kérjük,hogy a bizonyítványok elõre történõ kiállításához az útlevél szerinti alábbi adatait e-mailon minél elõbb küldje meg:

   Család név:
   Keresztnév:
   Születési hely:
   Születési idõ:

   Hajózási gyakorlata van/nincs:
 
A kért tanfolyam dátuma:
                                                                                                                                                                                                                               Telefonszám:

  Amennyiben van már hajózási gyakorlatuk, ezt kérjük, jelentkezéskor  írják meg, mert akkor "Felújító" kiegészítésû bizonyítványokat adunk ki, ez a bizonyítványi fejléc forma és a bizonyitványban egébb módosítás miatt 2017-tõl  a 2010-es Manilla-i STCW értekezlet határozatai alapján a hamisítások kiszûrése érdekében gyakorlatilag hajózási követelmény. !!
 
MÁS:

1./  A bizonyitványokat a hajóraszálláskor be kell mutatni, és sokszor elveszik a behajózás idejére!!!!  Nagyon fontos, hogy utazáskor a kézipoggyászba tegyék, illetve kihajózáskor mindig kérjék vissza, mert az elveszett, elhagyott bizonyítványokat csak a képzési dátum, bizonyitványszám ismerete esetén,  a tulajdonos személyes megjelenésekor (fényképek, aláírás, pénz) tudjuk pótolni. Az elveszett bizonyítványok pótlási díja: nálunk 3000 Ft/darab, az Elementary First Aid bizonyítvány pótlása :15.000 Ft

2./ Amennyiben a jelõltnek
magyar tengerészkönyv-
re van szüksége,  a  Hajózási Hatóság  igénye:
  a./  orvosi tengerész alkalmassági vizsgálat a Merényi kórházban (RAVA) bejelentkezés, idõpontkérés: interneten: www.hajoorvos.hu (dr. Melles Imre),megjelenés éhgyomorral, reggel 7.30-kor kezdõdik, kb. 11.00-ig tart, kb. 22. 000 Ft  költséggel jár.
  b./  Elsõsegélynyújtó képzésrõl angol-magyar fényképes bizonyítvány  szintén  dr. Melles Imre : 06-30 2467646  (30.000 Ft),  2 fénykép kell  (IMO.M.C. 1.13) ez már  a Poseidon-os képzéssel egyidõben megszerzésre került.
 c./  A POSEIDON-nál történõ,  a hajón alkalmazás elõfeltételét képezõ, nemzetközileg kötelezõ tanfolyam  a fentiek alapján 110.000 Ft, amikor  komoly  oktatási anyag (CD) is kiadásra kerül).  6 db fénykép kell.
 d./ Hajózási Felügyeleten  /Bp.Teréz krt.62/  tûzvédelembõl, túléléstechnikából, személyi biztonságtechnikából, és terrorelhárításból vizsgakérdések alapján  szóbeli vizsga van, a vizsgadíj  (kb. 60.000 Ft) , ennek alapján az  esetlegesen szükséges Tengerész Szolgálati könyv kiadása további kb. 10-15.000 Ft és  további 2 db szines fénykép kell.  Az elkészült  Teng.könyvet és bizonyítványokat a Hatósági vizsga után kb. 1-3 hét múlva adják ki.

     
  Szálláslehetõség:

A POSEIDON Oktatóközpont közelében:

Hostel : BUDAPEST CENTER  (200 méterre az oktatóhelytõl)
Hungary, Budapest, Semmelweis str. 2, I.emelet
e-mail: info@hostelbudapestcenter.com
www.Hostel Budapest Center
Tel: + 36 1 7813364
Hostel ár: 3500-4200  Ft/ éjszaka

Hostel:  CAPTAIN BUDAPEST Hostel
1061.Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 3 ( 200 méterre az oktatóhelytõl)
Tel: Mobil: + 36 30 588 4109
Hostel szobák: 2-4-12 személyesek,  ár: 12-16 EUR/személy/éjjel
http://captain-budapest.com/
  

Hotel: ( szemben az oktatóhellyel) Budapest Karoly Central
Hungary, Budapest, Károly krt. 3/a 1st. floor
e-mail: bookkaroly@budapestcitycentral.com ,  szallas@szallas.hu
www.karolycity central budapest

Hostel: RED FOX HOSTEL ( 100 méterre az oktatóhelytõl)
1075. HUNGARY, Budapest.
cím: Rumbach Sebestyén utca 6
info@redfoxhostel.com
Tel: + (36) 1 7998325
Hostel ár: 15-20 EUR/ személy/éjjel
 

Hostel/Hotel: BUDAPEST PANORAMA CENTRAL (30 méterre az oktatóhelytõl)
1052.HUNGARY, Budapest, Károly krt.10, 3.emelet  
e-mail: book@budapestpanorama.net
www.budapestpanorama.net  
Tel: + (36) 1 3280870 
Hostel/Hotel ár: ágyszámtól függõen: 10-22 EUR/éjjel/fõ

Appart./Hostel: Dowtown Oasis (50 meter from the office)
HUNGARY,Budapest, 1052. Karoly krt.24
e-mail:
information@downtownoasis.net
Phon: mobil:(36) 06 70 6661582

Price: 15-18 EUR/person/night

Oktatóhely címe:

                           Budapest
                           Károly körút 18, II/1
                           1052 - HUNGARY
                           Kaputelefon: No. 11
                           Telefon: (+36-1) 317-5250, 
                           Fax: (+36-1) 266-7522 
                           E-mail: poseidon@eqnet.hu

                           
                                                             

Kiemelt partnereink:

7 tenger könyvesbolt
Kiemelt partnereink:

Dr. Melles Imre, a hajóorvos.hu honlap tulajdonosa.
Kiemelt partnereink:

NAVIGÁTOR Discoverer Yachting - együttműködő partnerünk.
Kiemelt partnereink:

PSA-Academy magyar honlap

PSA-Academy english version
Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra
Ha honlapod van, akkor illeszd be te is ezt a linket, hogy harcolj a SPAM ellen!
online látogató van a honlapon.
Online Casinos
Ez az Ön reklámjának a helye!