English page Slovensko
G.S. Poseidon - Képzések - Aktuális tanfolyamok

Aktuális Tengeri Tanfolyamok

Az alábbi felsorolás a 2018. évi kedvtelési   tengeri tanfolyamok kezdési idõpontjait és a jelentkezés feltételeit tartalmazza.

Tengeri kedvtelési  szkipperképzés kiegészitõi

Alapfokú tûzvédelem, Emeltszintû tûzvédelem, Túléléstechnika, Utasirányitás, Környezetvédelem, Személyi biztonságtechnika, Hivatásos és kedvtelési LRC és SRC (rádiós) képzés, Radarképzés, ARPA ( a radarképzés speciális változata).

A tanfolyamokra jelentkezni lehet: poseidon@eqnet.hu-ra e-mail küldéssel, vagy 1052. Budapest, Károly krt.18. személyesen, vagy: T/fax: (1) 266-7522, Telefon:(1) 317-5250

     TENGERI  szkipper képzések:

IV.osztályú, a szárazföldtõl 3 mérföldre történõ eltávolodásra jogosító képzést általában havonta, (4 délutáni oktatási nappal), már  legközelebb csak októberben indítunk.A vizsgacentrikus elméleti képzés 40.000 Ft , amely nem tartalmazza a Hatóság vizsgadíját, .......... Ft-t, de tartalmazza az oktató CD árát. Kérem, nézze meg a nyitó lapunkon a " tenger, kedvtelési képzés" blokkot.

III. osztályú, a szárazföldtõl 12 mérföldre  történõ eltávolodásra jogosító képzés:               (1 tengeri mérföld= 1852 méter)  

A tudásszint szerint 55 tanóra,  kedd-csütörtök este (17.00-20.30) oktatás, de, létszámtól függõen lehetséges kéthetente, hétvégi oktatással. ( szombat 10.00-16.00)vagy távoktatás, konzultációval.

 A III. osztályú, 12 mérföldes parttól történõ eltávolodásra jogosító tanfolyam díja:  78.000+ÁFA, amely tartalmazza az elméleti oktatást, irásos anyagot, térképet, hajózási szögvonalzókat, üditõt, kávét, stb. Nem tartalmazza   a kb.1500 lap irásos és képanyagot  kitevõ oktató CD árát,. (4000Ft) az orvosi vizsgálat, és a felügyeleti vizsgadíj árát. Távoktatás díja: 45.000 Ft

A max. 20 hallgató részére történõ tanfolyamok indítása:

            
          2/2018     tájékoztatás e-mail-on  (poseidon@eqnet.hu)

       

   Képzést csoportos jelentkezés esetén más napokon, ill. idõpontban is tudunk  indítani, kettõ vagy több személy (csoportos) jelentkezése esetén 10% árkedvezményt adunk az elméleti képzésbõl.                                                                              

Indítunk horvát "B" vizsgát adó képzés-t is. A rövid, elméleti és hajógyakorlati képzés után a vizsgát horvátul, angolul vagy magyarul lehet letenni a horvát Sejm-i kikõtõkapitányságon. Elméleti-gyakorlati oktatást és vizsgasegítséget adunk.

II. osztályú, a szárazföldtõl 200 mérföldre történõ eltávolodásra jogosító képzés:

Az összesen 64 órás tanfolyam 3 részbõl áll:
a./ csillagászati navigáció:                       36 tanóra, 54.000 Ft,
b./ trópusi meteorológia:                        10 tanóra, 15.000  Ft ,
c./  óceánhajózás,útvonaltervezés:          18 tanóra, 27.000  Ft
amely tartalmazza az elméleti  oktatást, oktatási anyagokat, üdítõt és kávét a képzés ideje alatt.
A komplett, speciális CD lemez ára:  5000Ft , 1-1 szegmens CD lemeze 2000 Ft.  A képzés klf. részei önmagukban is igényelhetõk.
A tanfolyam indítása:
2/2018 indul  február elején,délután, 17.00-kor, de a  klf .szegmensek miatt késõbb is be lehet csatlakozni.   
Képzési idõ: pénteken, 17.00-20.30-ig.

Tengeri kedvtelési bizonyítványokhoz az ROC-GOC helyett SRC (Short Range Certificate) ill. LRC (Long Range Certificate) kerül kiadásra. Mindkettõ lejárat nélküli. Meglévõ ROC/GOC bizonyítványok felújító tanfolyam elvégzése után cserélhetõk SRC ill. LRC-re. A cserét a nálunk történõ felújító képzés elvégzését bizonyító Képzési Igazolás ellenében az NKH végzi. 


Az SRC (Short Range Cert) anyagot tartalmazó, CD lemezzel támogatott 4 fõs csoportokban történõ tanfolyamok  folyamatosan indulnak a jelentkezõk létszámától függõen, de az idõbeosztás csak a jelentkezések lezárása és a létszám ismeretében lehetséges!  Az SRC kifejezetten könnyített, hatósági  irásbeli vizsgakérdés sort nem tartalmazó, nem lejáró bizonyítványt adó képzés. !!!!!!!!!!! Otthoni CD-s felkészülés után, ill.az oktató által küldött e-mail gyakorlóteszteken kivûl további két-három délelõtti nap képzés az oktatóhelyen !!!!!!!!

 

  AZ SRC VAGY LRC ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉSEKET LÉTSZÁM ESETÉN SORON KÍVÛL, RÖVID OKTATÁSI KÉPZÉSSEL VÉGEZZÜK ÉS A HATÓSÁG FELÉ AZ IGAZOLÁST AZONNAL KIADJUK.(E-MAIL CÍM: poseidon@eqnet.hu)                                                    

2018. évre tervezett  ROC/SRC  tanfolyamok:  (2-3 DÉLELÕTTI VAGY EGYEZTETETT MÓDON DÉLUTÁNI OKTATÁSI NAP)

Sorszáma:          CD lemez              Otthon tanulás CD-rõl               Oktatóhelyi,                    Vizsga                    
         átvétele                                                      gépen történõ oktatás

  
JELENTKEZÉSTÕL FÜGGÕEN  (MIN.3 FÕ) , EGYEZTETETT IDÕPONT SZERINT

A képzésekre kérem e-mailban (poseidon@eqnet.hu) telefonszám megadásával  jelentkezzenek, utána kapják e-mail-ben az otthoni tanulást ellenõrzõ tesztfeladatokat, ezért jelentkezéskor  e-mail-on megküldjük vagy személyesen az oktatóhelyen/ irodában átadjuk az oktatási  CD-t, a hatósági vizsgajelentkezési lapot. Az elméleti és gyakorlati oktatás után, általában kedden délelõtt a  felügyeleti vizsgán természetesen kell bizonyos angol nyelvtudás!!!!

Az SRC tanfolyam + CD  díja: készpénzben:  40.000Ft, hatósági vizsgadíj: 27.000 Ft+ 2 db fénykép  Ismeretfelújító képzés ára: 30.000 Ft                              

GMDSS GOC /LRC képzés!  (Az elméletileg 18 nap otthoni, + 5 nap oktatóhelyi képzés, oktató CD ára:85.000Ft) A felújító képzés : 2 délelõtt  és 45.000 Ft.

A 200 mérföldes vagy korlátlan hajózási körzetre szóló kedvtelési bizonyítványok kötelezõ kiegészítõje a nemzetközileg megkövetelt a kifejezetten könnyített, a Hajózási Hatóság által jóváhagyott, csak kedvtelési tengeri hajózók részére történõ, LRC (Long Range Cert) csak gyakorlati és szóbeli vizsgát tartalmazó, már nem lejáró képesítést adó rádiósképzés.  A felügyeleti vizsgadíj   27.000 Ft

        A  képzésekre a beiratkozott jelõltek e-mailen kapják az oktatótól a házi felkészülést ellenõrzõ teszt anyagokat, ill. kérdéseikre a választ. 

CD-rõl otthon tanulni kell, annak érdekében, hogy megfelelõ képzettséggel tudjon a jelõlt az e-mailon kapott tesztekre válaszolni, ill. késõbb, a gépi oktatási napokon dolgozni.

   

Száma:      CD lemez átvétel:          Otthon tanulás és                 Oktatóhelyi                   Vizsga:                                 legkésõbb:                     e-mailon tesztek        tanulás 09.00-13.00                     

   
  Képzés: Jelentkezési létszám (min 3 fõ) után, a jelõltekkel egyeztetett idõben, naponta délelõtt vagy délután.

     
Tanfolyamok csak megfelelõ létszám esetén, min. 3, max. 4 hallgatóval indulnak. 


Tehát, ismételjük:
Nemzetközileg megkövetelt elõírás hogy a 3 mérföldes távolságon (VHF körzeten) kívül hajózóknak a hajóvezetõi bizonyítványon kívül SRC  vagy LRC rádiókezelõi képesítést igazoló bizonyítvánnyal is rendelkezniük kell.

A képzés alapja:

 - a CD lemezen lévõ elméleti oktatási anyag átvétele a e-mailban vagy a képzõ helyen.
 - az adminisztációs tevékenység elvégzése
 - Utána otthon elméleti tanulás a CD-rõl. Közben az oktató e-mail-on felveszi Önnel a kapcsolatot, igy az Ön e-mail-os bejelentkezése után kérdezni lehet a tananyaggal kapcsolatosan. Több  alkalommal a tanuló e-mail-en ellenõrzõ tesztfeladatokat kap.
 - Ezután történik a berendezéseken elvégzett, (tudástól függõen) további 3 nap (ROC vagy SRC) vagy  5 nap( GOC vagy LRC, napi  gyakorlati oktatása.  

Vizsga:
A Nemzeti Közlekedési Hatóság írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát a képzés helyén, általában a képzést követõ keddi napon lehet letenni. Az oktatással, vizsgával kapcsolatos összes adminisztrációs tevékenységet az Oktató Központ végzi.

RADARKÉPZÉS. A radarral felszerelt hajókon már a bizonyítvány kötelezõ , kérik az egyre sûrûbben ellenõrzõ horvát hajózási hatóságok!!!     Oktatás a  norvég gyártmányú, az IMO által elfogadott, a hivatásos tengerésztisztek képzésére is használt,  4+1 állású rendszeren, ( 20 klf. nagyságú, sebességû, irányt váltani képes hajó és 25 klf. céltárgy van a képernyõn.) A szimulációs gyakorlatot a berendezés képernyõjén és az Admirality tengeri térképeken, Dower, Jamaica, Singapur, stb. kikötõinél ill. a berendezés nyilt tengeri hajózási programjain végzik a hallgatók. Hatósági vizsga esetén a hivatásos tengerésztiszti szintet kell elsajátitani, 4+1 nap oktatással, 80.000 Ft. Kedvtelési szintû képzés esetén 2 nap oktatás, a képzési díj min. 3 fõ esetén 35.000 Ft/fõ

Tanfolyam indul: min. 3 fõ esetén, havonta, egyeztetett idõben.
Nemzetközi  viszonylatban a klf. külföldi kikötõi és a  Nemzeti Hatóságok és a A Nemzetközi Tengerész Egyesülés (IMO, London) képviselõi csak a Magyarországon egyedül, és nemzetközileg is jóváhagyott Tengerész Oktató Központunk által vagy a Magyar Közlekedési Hatóság által kiadásra kerülõ  bizonyítványt fogadják el.  

ECDIS ( Elektromos térképkezelõ képzés) A hatóságilag jóváhagyott képzés a  hivatásos tengerésztisztek részére kötelezõ, a kedvtelési hajózók részére ajánlott.
Kedvtelési képzés ára: bizonyítvánnyal, CD-vel:  - 45.000 Ft, két oktatási nap

Jelentkezni lehet:poseidon@eqnet.hu -ra e-mail küldéssel, vagy 1052. Budapest, Károly krt.18. személyesen vagy: T/fax: (1)266-7522, Telefon: (1)317-5250, 

                                            

  

VISSZA
>
Kiemelt partnereink:

7 tenger könyvesbolt
Kiemelt partnereink:

Dr. Melles Imre, a hajóorvos.hu honlap tulajdonosa.
Kiemelt partnereink:

NAVIGÁTOR Discoverer Yachting - együttműködő partnerünk.
Kiemelt partnereink:

PSA-Academy magyar honlap

PSA-Academy english version
Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra
Ha honlapod van, akkor illeszd be te is ezt a linket, hogy harcolj a SPAM ellen!
online látogató van a honlapon.
Online Casinos
Ez az Ön reklámjának a helye!